In deze video betoogt Andrew Wommack
dat wij dingen van God mislopen
doordat wij opgeven
en God niet de kans geven om ons
tegemoet te komen in onze nood
of wat het ook is dat wij nodig hebben.

Om God bovennatuurlijk te zien werken in je leven,
moet je íets van geloof aan de dag leggen,
zodat Hij daar doorheen kan werken.
Een hoeveelheid geloof van een mosterdzaadje
is genoeg!

Als je de houding aanneemt dat God
en Zijn opdrachten aan jou belangrijker voor jou zijn
dan wat ook en je daarin volhardt,
dan mag je verwachten dat God bovennatuurlijk
voor jou optreedt en ingrijpt.

Zet door in wat je aan het doen bent,
op voorwaarde dat het iets is
wat God je opgedragen heeft,
en je zult zijn tussenkomst ervaren!

Geloof komt op dezelfde wijze als ongeloof:
door wat je hoort of waar je je op focust.
Let op Jezus en je gaat nooit kopje onder.

Het is belangrijk hóe je bidt:
laat God een keuze in hoe Hij antwoordt!