Boeken

Onderstaande boeken zijn allemaal .epubs zonder DRM
(Digital Rights Management),
veelal door mijzelf vertaald of gedigitaliseerd,
die te lezen zijn met
de Boeken app op een iPad,
of Adobe Digital Editions op een Windows-pc
of een telefoon met het Android besturingssysteem.
(Voor dat laatste systeem zijn er vele e-boek lezers.)

Eventueel kunt u ook verzoeken om .mobi versies van deze boeken.
(.mobi is het bestandsformaat voor de Kindle e-reader)

Als u op de afbeelding klikt, wordt het boek gedownload.

Het belang van God te kennen 
is een overdenking van Andrew Wommack
in een mp3-vertaling van Wiebrig Calderhead.
De titel spreekt voor zich.

Onze Sabbatsrust is een overdenking
van Andrew Wommack
(het is de vertaling van een gesproken boodschap),
waarin hij betoogt dat de Sabbat niet een dag is,
maar een relatie met God
waarin je bent ingegaan in Zijn rust!
(in het boek vindt u een link naar de audio)

Geloofsbouwers, een vertaling van een viertal mp3’s
van Andrew Wommack, die gepubliceerd staan op
de pagina: https://www.andrewwommack.nl/downloads/
Als u de versie mèt audio wilt (116 MB)), vraagt u erom,
met vermelding van uw e-mailadres,
zodat ik het boek kan toesturen.

Het Kruis van Christus
van Andrew Murray
is een best goed leesbaar boekje
over dit broodnodige onderwerp!

download

Het is volbracht! van Eddie Snipes is een geweldige uitleg 
over de boodschap van het Evangelie =
het bijna-te-goed-om-waar-te-zijn nieuws.

Identificatie van Kenyon zal een bijdrage leveren
aan het verslaan van uw tegenstander!

Nederigheid van Andrew Murray is een klassieker over dit onderwerp.
Niet makkelijk te lezen, maar wel zeer goed!

Er bestaat een gerechtigheid die wij met ons intellect bedenken
en wij menen daar goed aan te doen,
maar de gerechtigheid die uit God is,
is totaal onverdiend en van een geheel andere orde!
Zij wordt enkel verkregen door geloof!!

Ook wat geloof betreft, zit er veel in ons hoofd en
wij zien dat aan voor het juiste soort geloof,
maar het geloof dat God van ons verwacht, zit in ons hart.
Immers: “Wie met zijn hart gelooft dat God
Hem [Jezus] uit de dood heeft opgewekt,
en met zijn mond belijdt dat Jezus Heer is,
zal behouden worden” (Romeinen 10:9).

Een nieuw soort Christendom is een boekje dat erg ver gaat
en zeer te denken geeft, zoals trouwens alles wat Kenyon schrijft!

God kennen en ervaren van Arthur Meintjes is een eigen,
niet-geautoriseerde Nederlandse vertaling van
zijn boek Knowing and Experiencing God.
Het is een fantastisch boek, maar ik heb het verwijderd
omdat het geen officiële vertaling is en ik hiermee
het Copyright zou schenden.
Als u klikt op de link hier vlak boven,
wordt u naar de website van Amazon.com geleid.

Wat moeten wij doen opdat wij
de werken Gods mogen werken?
Dit is een Nederlandse vertaling van de voetnoten
in Morris Cerullo’s GVA Bible
(GVA = God’s Victorious Army =
Gods overwinnende leger), die ik eind
jaren 80 vertaald heb. Elders op deze site vindt u
meer uitleg en kunt u het boek zelf downloaden.

Boodschappen over
het overwinnende leven

De titel spreekt voor zich!

Leven in de rust van God van Malcolm Smith,
een kort maar diepgaand boekje!

 

Dit boek is (nog) niet vertaald,
maar als het ècht goed is,
begin ik er misschien aan!

 

De 95 Stellingen van Maarten Luther
die hij op 31 oktober 1517
op de kerkdeur van de Schlosskirche
in Wittenberg bevestigde

Dit is een uittreksel uit het boek van T.Austin-Sparks
dat aangehaald wordt
in Podcast #48 van Frank Viola:
‘De uitdaging om op God te wachten’
(zie de pagina van Frank Viola op deze website)

book cover

Bovenstaand boekje geeft
de volledige tekst van de ondertiteling van
de Insurgence Podcast #48:
‘De uitdaging om op God te wachten’
(Zie ook Frank Viola)

Het Koninkrijk van God wordt,
van onze kant,
ingenomen met geweld!
(Zie ook Frank Viola)