Boeken

Onderstaande boeken zijn allemaal .epubs zonder DRM,
(veelal door mijzelf vertaald of gedigitaliseerd)
die te lezen zijn met
Boeken op een iPad,
of Adobe Digital Editions op een Windows-pc
of een telefoon met het Android besturingssysteem.
(Voor dat laatste systeem zijn er vele e-boek lezers.)

download

Het is volbracht! van Eddie Snipes is een geweldige uitleg 
over de boodschap van het Evangelie =
het bijna-te-goed-om-waar-te-zijn nieuws.

Identificatie van Kenyon zal een bijdrage leveren
aan het verslaan van uw tegenstander!

Nederigheid van Andrew Murray is een klassieker over dit onderwerp.
Niet makkelijk te lezen, maar wel zeer goed!

Er bestaat een gerechtigheid die wij met ons intellect bedenken
en wij menen daar goed aan te doen,
maar de gerechtigheid die uit God is,
is totaal onverdiend en van een geheel andere orde!
Zij wordt enkel verkregen door geloof!!

Ook wat geloof betreft, zit er veel in ons hoofd en
wij zien dat aan voor het juiste soort geloof,
maar het geloof dat God van ons verwacht, zit in ons hart.
Immers: “Wie met zijn hart gelooft dat God
Hem [Jezus] uit de dood heeft opgewekt,
en met zijn mond belijdt dat Jezus Heer is,
zal behouden worden” (Romeinen 10:9).

Een nieuw soort Christendom is een boekje dat erg ver gaat
en zeer te denken geeft, zoals trouwens alles wat Kenyon schrijft!

God kennen en ervaren van Arthur Meintjes is een eigen,
niet-geautoriseerde Nederlandse vertaling van
zijn boek Knowing and Experiencing God.
Het is een fantastisch boek, maar ik heb het verwijderd
omdat het geen officiële vertaling is en ik hiermee
het Copyright zou schenden.
Als u klikt op de link hier vlak boven,
wordt u naar de website van Amazon.com geleid.

Wat moeten wij doen opdat wij
de werken Gods mogen werken?
Dit is een Nederlandse vertaling van de voetnoten
in Morris Cerullo’s GVA Bible
(GVA = God’s Victorious Army =
Gods overwinnende leger), die ik eind
jaren 80 vertaald heb. Elders op deze site vindt u
meer uitleg en kunt u het boek zelf downloaden.

Boodschappen over
het overwinnende leven

De titel spreekt voor zich!

Leven in de rust van God van Malcolm Smith,
een kort maar diepgaand boekje!

 

Dit boek is (nog) niet vertaald,
maar als het ècht goed is,
begin ik er misschien aan!