Een betere manier om te bidden
Andrew Wommack zal in deze serie over gebed veel verkeerde
gewoontes en opvattingen aangaande gebed bespreken.
Gebed is nl. niet bedoeld om de slecht geïnformeerde
almachtige God bij te praten over wat er allemaal scheelt
in ons leven en de wereld! Hij is méér geïnteresseerd in ons,
ons leven en het leven van onze naasten dan wij beseffen.
Hij houdt ook méér van de mensen
waar wij voor bidden, dan wijzelf!!
Wees echt tegenover God als je bidt.
Doe je niet anders voor dan je bent.
Als je bidt om door de mensen gehoord en bewonderd te worden,
heb je je loon al! Daar doe je het immers voor!!