Hoofd of Hart?

Deze pagina is nog niet af!

Uit de Bijbel is het duidelijk dat God Zich openbaart aan ons hart. Om maar een voorbeeld te noemen: Wij moeten met ons hart geloven (Romeinen 10:9-10)!

Een zoekopdracht op debijbel.nl laat zien dat het woord ‘hart’ maar liefst 873 keer in de HSV-vertaling voorkomt. Het woord ‘hoofd’ minder dan de helft van dat aantal: 385 keer. Waarbij ik niet bij elk van die 385 keer ben nagegaan of het om het menselijke hoofd gaat of de schedelinhoud (de hersenen, zeg maar, het intellect) of bv. het hoofd van een volksstam, het hoofd van een leger, enz.

Als God Zich aan ons hart openbaart, dan moeten wij ook ons hart volgen, want dan alleen volgen wij God.

Ik ben zelf een kind van het Modernisme, d.w.z. dat ik ben opgevoed, opgeleid met het idee dat er een objectieve waarheid bestaat, waar emoties of gevoelens van afhankelijk zijn. Het Modernisme creëert heel eigen problemen. In het Modernisme spelen gevoelens of emoties een ondergeschikte rol.

Ik ken iemand die een kind van het Post-Modernisme is: alles is gevoel, het gevoel vertelt je de waarheid, als het goed voelt, doe het dan maar, want dan is het goed! Ook het Post-Modernisme brengt zo zijn specifieke problemen met zich mee. In het Post-Modernisme voeren gevoelens of emoties altijd de boventoon!

Nu moet ik wel zeggen wat met ‘het hart’ bedoeld wordt: daar wordt mee bedoeld de inwendige mens. Dat is meer dan het gevoel of emotie alleen. Bijbels gezien is het: geest (het Bijbelse begrip geest) + ziel (d.w.z., in volgorde van belangrijkheid: je wil, je denken, je emoties of gevoelens).

Als je het zo beschouwt, vormen je emoties dus maar een klein onderdeel van je hart, want je wil en je denken spelen ook een rol. En daarnaast is er altijd ook nog je geest, alwaar in het geval van iemand die wedergeboren is, de Heilige Geest van God woont.