Rusten?

De enige manier om met God te wandelen is vanuit de rust!

Waarom? Dat is eenvoudig: Hij rust ook. Kijk maar:

Hebreeën 4:4: “En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust.”

Alles maar dan ook alles wat wij doen, of het nu is om bij Hem in een goed blaadje te komen, of om Zijn wil te vinden, of om onze eigen werken te doen (die Hij heeft voorbereid opdat wij daarin zouden wandelen; Efeze 2:10), of wat het ook is dat wij doen of ondernemen om Hem welbehaaglijk te zijn, het zal onze wandel met Hem verstoren en frustrerend maken.

In onze verticale relatie met God is alles volbracht. Dat is het werk dat Jezus Christus voor ons aan het kruis verricht heeft. Hoe kunnen wij denken dat Hij onze bijstand nodig had bij het herstellen van Zijn relatie met ons? Of die van Maria of welke ‘heilige’ dan ook?

Juist daarvoor is Jezus gekomen: omdat wij onszelf niet konden veranderen of verbeteren door ons gedrag op te poetsen.

In de Bergrede maakt Jezus duidelijk dat het ons hart was dat het probleem was. Ons hart deugde niet, en ons gedrag komt voort uit ons hart. Alleen doordat God ons hart veranderde, was er hoop op een juiste relatie met Hem.

En Hij vraagt van ons een gerechtigheid die gelijk is aan de Zijne. Hij en Hij alleen heeft voor ons gedaan wat wij zelf niet konden, want:

“… Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” (2 Korinthe 5:21)

Nu vraagt u: ‘Maar ik moet toch goede werken doen? Dat zei je toch hierboven naar aanleiding van Efeze 2:10.’ Inderdaad, maar die doe je vanuit de (door Hem) herstelde relatie met Hem, vanuit de rust, dus.

Verticaal is het in orde tussen jou en God. Dat heet ‘kruisgenade.’

Tenminste, als je Jezus hebt aanvaard als jouw persoonlijke Verlosser en jouw Heer.

Maar Hij wil dat wij horizontaal, naar de mensen in onze omgeving toe, Zijn liefde uitdelen. Daar heb je opstandingsgenade voor gekregen.

En als het de duivel lukt die twee in jouw denken te verwarren, dan heb je een probleem!

Kortom: Werk èn wandel vanuit de rust die God je in Jezus Christus geschonken heeft.
(Áls je wederomgeboren bent!)