Vier Bekers

De Vier Bekers waar de Joden nog elk jaar uit drinken
om tijdens hun Pesachfeest hun uittocht uit Egypte te vieren,
houden ook voor ons Christenen nog een diepe boodschap in
van bevrijding en inschakeling in Gods eeuwige plan.

Voordat zij uit elk van de vier bekers drinken,
wordt er telkens een van de vier ‘Ik zal’s’ –
de vier beloften die God hun gaf op
een beter leven in de vrijheid van het Beloofde Land –
voorgelezen en deze beloften gaan over:

bevrijding uit Egypte,

verlossing van Egypte,

herstel, en

voldoening door opname in Gods volk.

Pastor Chris bespreekt in deze inleiding op de vier bekers
in vogelvlucht de vier beloften die God, nog vóór de uittocht,
aan het volk Israël deed, en later voor alle mensen herhaald heeft:
Hij beloofde hun bevrijding (uit Egypte),
verlossing (van Egypte),
herstel (in Gods oorspronkelijke bedoeling met hun leven) en
voldoening (in een leven in kerkverband om van invloed
te zijn in deze wereld).
Wij moeten Gods beloften najagen om ze te ontvangen!

In deze eerste van de vier bekers gaat Pastor Chris in
op Jezus’ lijden en de overeenkomsten tussen het Pesachlam
dat de Joden sinds hun Exodus 1400 jaar lang hebben geofferd,
en Jezus als het Lam van God,
Dat op beestachtige wijze werd afgeslacht!
Deze dienst werd gehouden op Palmzondag 2014,
als voorbereiding op Pasen een week later.

De Pesachmaaltijd, die de Joden al sinds de Exodus
ieder jaar vieren met vier bekers wijn,
heeft een veel diepere betekenis,
juist ook voor wedergeboren Christenen.
In deze video gaat Chris Hodges in op een aantal details daarvan.
Het is belangrijk dat het proces waar God ons Christenen
in wil meenemen, voortgang blijft vinden.

Heiliging begint met je eerste toewijding aan Jezus,
maar dat wil nog niet zeggen dat je dan ‘heilig’ bent.
Dat komt door het proces wat daarop volgt:
eerst moet je verlost worden UIT Egypte,
om daarna verlost te worden VAN Egypte,
d.w.z. je hebt na die eerste toewijding nog
een slavenmentaliteit, een slavenhart.
Naarmate dat proces vordert, word je steeds vrijer
en kan God gaan werken aan je herstel:
je wordt dan zoals je oorspronkelijk
in Zijn plan altijd al bedoeld was.

Om te kunnen drinken van de tweede van de Vier Bekers,
moet je eerlijk zijn over je problemen en zonden
en ervoor uitkomen.
Tijdens dat proces moet je van je zonden èn
van je wonden af, en bovendien leren
autoriteit te oefenen over je tegenstander, de duivel.
Dan word je vrij!

Kort samengevat, drink je van de derde van de vier bekers
door uit te zoeken wat je geestesgave is,
die gave vervolgens te ontwikkelen
en hem dan te gebruiken.

Je bereikt de beker der lofprijs en kunt eruit drinken
als je samen met een groep andere Christenen
invloed uitoefent op de wereld
en veranderingen met eeuwigheidswaarde teweegbrengt.